Lezingen

Ik geef lezingen voor bibliotheken, leesgroepen, culturele verenigingen, scholen en desgewenst ook voor geïnteresseerde groepen in huiskamers of zomerse tuinen. Na afloop is er altijd ruimte voor vragen en/of gesprek.

Wat u moet weten

Een lezing duurt een tot anderhalf uur.

Literatuur Vlaanderen voorziet, zolang het maximaal aantal lezingen niet overschreden is, een basissubsidie van 100 euro per lezing. De rest van het honorarium en de vervoerskosten zijn voor rekening van de organisator. Communicatie over lezingen verloopt via de hieronder vermelde website.
Voor andere vragen kan u mailen naar kathvereecken@gmail.com

 Zie www.auteurslezingen.be