Lezingen

Ik geef lezingen voor scholen, bibliotheken en culturele verenigingen.. Na afloop is er altijd ruimte voor vragen en/of discussie.

Wat u moet weten

Een lezing duurt een tot anderhalf uur.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren voorziet, zolang het maximaal aantal lezingen niet overschreden is, een basissubsidie van 100 euro per lezing. De rest van het honorarium en de vervoerskosten zijn voor rekening van de organisator.

 Zie www.auteurslezingen.be