Kathleen
Vereecken


 

 

 

Kathleen Vereecken geeft lezingen voor scholen, bibliotheken en culturele verenigingen voor iedereen vanaf 12. De eigen jeugd, de eerste aanzetten tot schrijven, eigen werk en jeugdliteratuur in het algemeen komen aan bod. Er is altijd ruimte voor vragen en/of discussie.

Wat u moet weten

Een lezing duurt een tot anderhalf uur.

Enige voorbereiding van de kinderen/jongeren wordt zeer op prijs gesteld: liefst lezen ze vooraf één of meer boeken van de auteur.

Stichting Lezen voorziet, zolang het maximaal aantal lezingen niet overschreden is, een basissubsidie van 100 euro per lezing. De rest van het honorarium en de vervoerskosten zijn voor rekening van de organisator.